Epäonnistuneesta tiedotuksesta ja lipunmyynnistä Finnconissa

Saimme paljon palautetta siitä, miten Traconin lippujen myynti oli järjestetty Finnconissa ja siitä, ettei tiedotus aikataulusta ollut
riittävää. Tällä blogikirjoituksella haluamme selventää, miksi toimimme juuri kuten toimimme Finnconissa. Samalla haluamme pyytää anteeksi tehtyjä virheitä.

Finnconin lipunmyynti käynnistyi hieman aikaisemmin kuin alunperin ilmoitimme, eli ennen kello 10:00. Päätös tästä tehtiin yhdessä
Finnconin järjestäjien kanssa turvallisuussyistä ja siksi, että jonottamassa oli jo puoli kymmenen maissa reilusti enemmän ihmisiä
kuin tapahtumaan oli varattu rannekkeita myyntiin. Myöhemmin paikalle saapuneille ei olisi riittänyt lippuja, vaikka jonoa olisikin pidetty odottamassa ja sen olisi annettu venyä entistäkin pidemmäksi.

Traconin nettisivuilla edustustapahtumien kohdalla on merkitty itse tapahtuman päivämäärä, mikä ei etenkään kolmipäiväisten tapahtumien kohdalla ole aina sama kuin varsinaisen lipunmyynnin ajankohta. Tarkoituksenamme ei ole ollut missään vaiheessa johtaa ketään harhaan, vaan ainoastaan tarjota lisätietoa itse edustustapahtumien ajankohdasta. Tulemme jatkossa tiedottamaan lippujen myyntiajat tarkemmin, ajoissa, ja kaikilla kanavilla (Facebook ja Twitter). Myynnin tarkasta ajankohdasta on tänäkin vuonna ollut mainintoja sekä Twitterissä että Facebookissa, mutta saamamme palautteen perusteella on selvää, että sekä tiedotuksen ajoituksessa että näkyvyydessä on selvästi parannettavaa. Pahoittelemme asiasta aiheutunutta vaivaa, harmia ja mielipahaa.

Käytäntö siitä, että edustuspöytämme on paikalla myös viikonloppua pidemmissä tapahtumissa ainoastaan lauantaina ja sunnuntaina, on ollut sama jo vuosia. Asiasta ei ole aiempina vuosina noussut keskustelua, joten emme ole osanneet poimia sitä erikseen esille. Tänä vuonna, kun nettiliput ovat myyneet loppuun todella nopeasti, tapahtumissa myytävät liput ovat selvästi aiempaa kysytympiä. Jatkossa otamme asian tarvittavalla painoarvolla huomioon tiedotuksessamme.

Syy siihen, miksi edustuspöytämme on paikalla ainoastaan viikonloppuisin on yksinkertaisesti se, että conien pääpaino asettuu
useimmiten lauantai-sunnuntaille; etenkin lauantai on useimpien tapahtumien vilkkain päivä. Edustuspöytämme paikallaolo onkin pyritty ajoittamaan siten, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus päästä lippuostoksille vaivattomasti ilman tarvetta henkilökohtaisten aikataulujen muuttamiselle. Omalta osaltaan järjestelyyn vaikuttaa tietysti sekin, että Tracon on useimpien Suomen conien tapaan puhtaasti vapaaehtoisvoimin järjestettävä tapahtuma. Kuten kävijöillämme, myös tapahtuman järjestelyyn osallistuvilla on päivätyönsä, opintonsa tai joskus jopa molemmat, mikä asettaa omat haasteensa edustusaikataulujen laatimiselle. Keskittämällä edustus nimenomaan viikonloppuihin on vilpittömästi pyritty löytämään toimiva ja mahdollisimman monessa suhteessa kaikille osapuolille parhaiten soveltuva ratkaisu.

Myönnämme, ettei tiedotuksemme lipunmyyntiin liittyen ole ollut kaikilta osin täysin onnistunutta kuluvana vuonna ja pahoittelemme
asiaa syvästi. Lupaamme ottaa tapahtuneesta opiksemme ja tehdä parhaamme välttääksemme vastaavanlaisten tilanteiden syntymistä tulevaisuudessa. Kiitämme myös suuresti saamastamme palautteesta: se auttaa meitä huomaamaan, missä menemme vikaan, ja antaa osaltaan ohjenuoraa toimintatapojen kehittämiselle entistä paremman conin aikaan saamiseksi.